Trwa serwis sklepu, sprzedaż została chwilowo wstrzymana.
Przepraszamy i zapraszamy wkrótce.

Najczęściej kupowane

Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi

Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi

od 1,01 /szt.
Szczegóły »
Uwaga! Prom. lase. Unikać wiązki laser. Urządz. laser. kl 3b

Uwaga! Prom. lase. Unikać wiązki laser. Urządz. laser. kl 3b

od 1,24 /szt.
Szczegóły »
Uwaga! Elementy ruchome

Uwaga! Elementy ruchome

od 1,01 /szt.
Szczegóły »

Ostatnio oglądane

Nie znaleziono produktów.

Reklamacje

 

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub niezgodności towaru z zamówieniem należy postępować zgodnie z Regulamin (Rozdz. 6 "Warunki dostawy" pkt. 2 ) HIPERMARKET dołoży wszelkich starań aby niezwłocznie ponownie skompletować i dostarczyć brakujące towary bez obciążania Nabywcy dodatkowymi kosztami.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.), Nabywcom będącym konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia odbioru produktu. 
  Wskazane prawo nie przysługuje Nabywcom konsumentom w wypadkach: 
  a) - jeśli świadczenie usług zostało rozpoczęte, za zgodą Nabywcy, przed upływem owego dziesięciodniowego terminu, 
  b) - dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Nabywcę ich oryginalnego opakowania, 
  c) - umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 
  d) - świadczeń o właściwościach określonych przez Nabywcę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, np. zamówienia na produkty, które zostały w szczególny sposób zmienione zgodnie z życzeniem klienta, oraz produkty, którym na życzenie klienta w produkcji nadano cechy nietypowe (np. niestandardowy kolor). 
  e) - świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 
  f) - dostarczania prasy, 
  g) - usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 3. Zwracany w trybie opisanym w pkt. 2 towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu rzeczą. Oznacza to, że towar musi znajdować się w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być używany pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. W przypadku jeżeli towar zostanie zwrócony w stanie zmienionym lub uszkodzonym Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa odstąpienia, towar należy odesłać na własny koszt na adres: PSPG Polska Sp. z o.o. "HIPERMARKET" - ul. Warszawska 227E; 05-092 Łomianki. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki HIPERMARKET ma zwrócić zapłatę. Dystrybutor w ciągu 14 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania, zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 7 dni roboczych, HIPERMARKET dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Nabywcy. Przesyłki ze zwrotem towaru przesyłane do HIPERMARKETU za pobraniem lub na koszt HIPERMARKETU nie są przyjmowane i zostaną odesłane do nadawcy. Odpowiedzialność za bezpieczne dostarczenie zwracanego towaru do magazynu HIPERMARKETU w stanie nienaruszonym ponosi Nabywca. Przesyłki zwrotne mogą być realizowane wyłącznie ubezpieczoną przesyłką kurierską, umożliwiającą oględziny towaru w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia lub utracenia przesyłki Nabywca ma prawo dochodzić zwrotu utraconej lub zniszczonej wartości od firmy kurierskiej, która przewoziła towar.
 5. Różnice w wyglądzie produktu wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Nabywcy nie stanowią podstawy reklamacji.
Projekt i wykonanie Vega - tworzenie stron internetowych