Najczęściej kupowane

Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi

Ostrzeżenie przed promieniami laserowymi

od 1,01 /szt.
Szczegóły »
Uwaga! Prom. lase. Unikać wiązki laser. Urządz. laser. kl 3b

Uwaga! Prom. lase. Unikać wiązki laser. Urządz. laser. kl 3b

od 1,24 /szt.
Szczegóły »
Uwaga! Elementy ruchome

Uwaga! Elementy ruchome

od 1,01 /szt.
Szczegóły »

Ostatnio oglądane

Nie znaleziono produktów.

System PSPG

Pierwszy na świecie kompleksowy system zarządzania BHP

Żaden przepis w polskim prawie pracy nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa w jego przedsiębiorstwie. Dlatego też pracodawca zobligowany jest m.in. do poinformowania pracownika o zagrożeniach na stanowisku pracy, przeszkolenia go, zaopatrzenia go w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz zlecenia badań u lekarza medycyny pracy. Wszystkie wymienione działania obligują pracodawcę do wytwarzania ogromnej liczby dokumentów: zleceń, zaświadczeń, orzeczeń i in. oraz pilnowania terminów, kompletowania akt i stosów papierów. Procedury te mogą być łatwiejsze, bardziej przystępne i oparte jedynie o wprowadzenie danych pracownika do systemu zarządzania BHP, jakim jest rewolucyjne oprogramowanie PSPG (Polonus System Protazy-Gerwazy).

Program PSPG udoskonala zarządzanie kadramiBHP, kieruje zaopatrzeniem, ale także monitoruje, nadzoruje, zarządza zakupami, a przede wszystkim dba o bezpieczeństwo.

Łącznikiem tych elementów jest serwer główny, który koordynuje działania i polecenia pięciu modułów PSPG:

- Portiernia (zarządzanie czasem pracy + Przepływ dokumentacji),

- Kolekcjoner (posiada niezbędne elementy modułu kadrowego, inne podejście do tematu kadrowego w związku z unijnym podejściem do stanowiska pracy),

- Inspektor (moduł, którego zadaniem jest zabezpieczenie pracownika w ochronniki od stóp do głów i definiującym stan zagrożenia na stanowisku pracy),

- Zaopatrzeniowiec (ma za zadanie ubranie pracownika w ochronniki według obowiązujących norm, biorąc pod uwagę parametry ekonomiczne – w tym: czasokres użytkowania, a także nowość-  „ogwiazdkowanie”, metoda analogiczna jak w hotelach) oraz

- Dostawca (dostarcza wyselekcjonowane produkty elektronicznie wraz z doborem rozmiarów i bezpośrednio fizycznie).

Program ten jest kompatybilny z programami kadrowymi (przy czym program PSPG ma możliwość generowania faktur). Nalicza czas pracy, dzięki czemu pracodawca może kontrolować zużycie środków ochrony indywidualnej i dbać o zakup nowych ochron w wymaganym czasie. Osoba obsługująca kadry raz na jakiś czas importuje dane ze swojego programu do PSPG, a program sam „pilnuje” terminów dla danego pracownika.

Polonus System Protazy-Gerwazy to zharmonizowany system z dziedziny Planowania Zasobami Przedsiębiorstwa ERP (Enterprise Resource Planning). Powstał z myślą o elastycznym zastosowaniu w różnych branżach i gałęziach gospodarki. Uzupełnieniem programu PSPG są dystrybutory „Kazik”.

 

ARCHITEKTURA SYSTEMU PSPG:

OPIS CZĘŚCI OPROGRAMOWANIA PSPG:

PROTAZY

K-MANAGER:

K - MANAGER jest modułem administracyjnym pozwalającym zarządzać firmami znajdującymi się w systemie. Dzięki niemu administrator systemu PSPG może dodawać/usuwać dostawców (dane ogólne firmy jak i położenie geograficzne firmy), odbiorców (dane ogólne firmy, struktura firmy, przydzielona liczba stanowisk i pracowników), korygować dane firmy, osoby kontaktowe itp. Po uzyskaniu zgody administratora, właściciel ustala uprawnienia do zarządzania odczytem danych.

NORMY:

W module są wprowadzone wszelkie normy EN i ich opisy. Są one wprowadzane w sześciu językach.

KATALOG CENNIK:

Katalog cennik jest następnym modułem administracyjnym . W module tym administratorzy wprowadzają produkty i ich opisy, zdjęcia, okres użytkowania, rozmiary według dostarczonych przez dostawcę kart produktów i grupują je według norm. Katalog Cennik w pewien sposób ociera się również o mały system logistyki - informuje o czasie realizacji dostaw, żywotności produktu czy też okresie gwarancji. W chwili obecnej baza obejmuje około 30.000 produktów.

GERWAZY

KOLEKCJONER:

Moduł Kolekcjoner jest najbardziej rozbudowanym segmentem systemu. 

W jego skład wchodzą aplikacje umożliwiające m.in. zidentyfikowanie i kontrolę stanowisk, pracowników, czasookresów pracy, przydzielenie i klasyfikację powierzonego pracownikom mienia, automatyczny wydruk wszelkich dokumentów kadrowych (aktualizowanych zgodnie z wytycznym PIP) oraz wiele innych opcji mających na celu optymalizację i nadzór nad przedsiębiorstwem / instytucją.

INSPEKTOR:

Poprzez przyporządkowanie norm (moduł Inspektor) specjalista określa stan zagrożenia na danym stanowisku i zawęża pole wyboru produktów do tych, które są na danym stanowisku dopuszczalne i akceptowane przez nadrzędne jednostki kontrolujące bezpieczeństwo pracy. Dodatkowo Inspektor określa typy szkoleń i badań, jakie muszą przejść pracownicy. System nadzoruje wykonywanie i okresowość tych czynności, zgłaszając każdą nieprawidłowość. Jednocześnie moduł Inspektor uniemożliwia w dalszym trybie prac dokonanie przez inną osobę zmian w decyzjach podjętych na tym etapie. Eliminuje to możliwość błędu i przekłamań. Dodatkowo moduł ten zawiera kompletną bibliotekę norm Środków Ochrony Indywidualnej.

ZAOPATRZENIOWIEC:

Założeniem modułu Zaopatrzeniowiec jest ograniczenie roli osoby odpowiedzialnej za zakupy do wyboru produktu z punktu widzenia ceny, jakości lub producenta. Wynika to z faktu, iż możliwość wyboru zostaje zawężona do produktów spełniających specyficzne dla danego stanowiska wymagania określone w modułach Inspektor (produkty muszą spełniać wymagane normy) i Kolekcjoner (np. ograniczenie wyboru produktów ze względu na płeć użytkownika, dostępne rozmiary lub kolorystykę). Zamówienia złożone w module Zaopatrzeniowiec wędruje wprost do producentów/dystrybutorów żądanych towarów, którzy niezwłocznie je realizują.

LABORATORIUM:
DOSTAWCA:

Moduł Dostawca - zainstalowany bezpośrednio u producentów - dystrybutorów, zapewnia bezpośrednie połączenie pomiędzy dostawcami Środków Ochrony Indywidualnej i wyposażenia dodatkowego a odbiorcami. W jego skład wchodzą podsystemy obliczania kosztów transportu oraz podsystemy niezbędne do realizacji zamówień.

NOTATNIK NOWOŚĆ!!!

OPROGRAMOWANIE MOBILNE NA SYSTEMY ANDROID!

NOWE NARZĘDZIE PRACY DLA INSPEKTORÓW BHP!

PRACA W TERENIE W PEŁNI ZOPTYMALIZOWANA DO POTRZEB UŻYTKOWNIKA.

PRACUJESZ W TERENIE, ROBISZ ZDJĘCIA, NOTATKI, AUTOMATYCZNE POMIARY ZA POMOCĄ SENSORÓW URZĄDZENIA MOBILNEGO, DO TEGO SYNCHRONIZUJESZ CAŁĄ SWOJĄ PRACĘ I ZAPISANE NOTATKI BEZPRZEWODOWO ZA POMOCĄ MOBLINEGO INTERNETU ZE SWOIM KOMPUTEREM W DOMU LUB PRACY!

NOTATNIK WSPÓŁPRACUJE Z PROGRAMAMI SYSTEMU PSPG USPRAWNIAJĄC I PRZYSPIESZAJĄC TYM SAMYM TWOJE DZIAŁANIA.

 

 

Projekt i wykonanie Vega - tworzenie stron internetowych